شرایط اعطای نمایندگی

۱. ارسال درخواست نمایندگی به همراه مشخصات کامل (آدرس ، شماره تلفن و فکس ، موبایل و ایمیل)
۲. دارا بودن جواز کسب مرتبط
۳. داشتن سند مالکیت یا اجاره‌نامه مغازه به نام درخواست‌کننده نمایندگی
۴. داشتن حدقل سه سال سابقه کار مرتبط