شرکت‌های تولیدکننده

در حال حاضر شرکت دیزل تندر امین قطعات اصلی (اوریجینال) شرکت‌های زیر را در ایران عرضه ‌می‌کند.